Mihin uskomme

 • Ihmisen syntisyys: koko ihmiskunta on täysin syntinen Jumalan edessä ja kykenemätön ansaitsemaan pelastusta. (1. Kun. 8:46, Room 3:9-20, Room. 8:7)
 • Jeesuksen sijaiskuolema: Jeesus, Jumalan Poika, kuoli koko maailman kaikkien ihmisten edestä sovittaen heidän syntinsä. (1. Joh. 2:2, Mark. 10:45, 2. Kor. 5:21)
 • Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen. (Luuk. 24:37-39, 1. Kor. 15, Fil. 3:21)
 • Jumalan oikeudenmukainen tuomio: iankaikkinen elämä pelastuneille ja iankaikkinen kadotus pelastumattomille. (Joh. 5:24, Joh. 10:28-29, Joh. 3:36, Ilm. 20:10-15, Ilm. 14:10-11)
 • Pelastus tapahtuu armosta uskon kautta ilman omia tekoja. (Ef. 2:8-9, Joh. 3:16, Joh. 5:24, Room. 4:24-25, Room. 4:4)
 • Pelastuksen peruuttamattomuus: Pelastunut ei menetä pelastustaan. Jumalan lapsi ei voi menettää lapsen asemaansa, vaan joutuu Jumalan kurituksen alle, jos elää synnissä. (Hepr. 12:5-9, Room. 8:29-30, Joh. 10:28-29, Fil. 1:6, Hepr. 13:5)
 • Inspiraatio: Raamattu on kokonaan Jumalan inspiroima. Tämä inspiraatio kattaa alkutekstin jokaisen sanan ja kirjaimen sekä takaa Raamatun erehtymättömyyden. Raamattu on Jumalan lopullinen ilmoitus, eikä ole muita kirjoituksia, jotka ovat samassa mielessä inspiroituja. (Matt. 5:18-19, Apt. 14:14, 2. Tim. 3:16, Joh. 10:35, Joh. 17:17)
 • Kolminaisuus: Yksi Jumala on olemassa kolmessa Persoonassa. Isä, Poika ja Pyhä Henki kukin omistavat jumaluuden kaikki attribuutit ja ovat eri Persoonia. (Jes. 44:6, Joh. 1:1, 1. Kor. 8:6, 2. Kor. 3:17, 2. Kor. 13:13, Jes. 48:16)
 • Jeesuksen Persoona: Jeesus syntyi neitsyestä ja eli synnittömän elämän. Hän oli yhtä aikaa täysin Jumala ja täysin ihminen ilman, että Hänen inhimillinen ja jumalallinen luontonsa sekoittuivat toisiinsa. (Matt. 1:18-25, Hepr. 4:15, Joh. 1:1, Joh. 1:14, 1. Tim. 2:5)
 • Seurakunta: Jokainen uudestisyntynyt uskova on osa maailmanlaajuista Kristuksen ruumista (1. Kor. 12:13, Ef. 1:22-23). Paikallisseurakunnan tarkoitus on rakentaa uskovia ja evankelioida.
 • Jeesuksen toinen tuleminen: Jeesus tulee tempaamaan seurakuntansa taivaaseen ennen ahdistuksen aikaa, jolloin Jumala vuodattaa vihansa maan päälle. Tämä ahdistuksen aika päättyy siihen, että Jeesus palaa ruumiillisesti maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan. (1. Tess. 4:15-5:10, Ilm. 6:19, Apt. 1:11)
 • Tuomiot: Heti tempauksen jälkeen seurakunta tulee tuomittavaksi Kristuksen tuomioistuimelle. Tämä tuomio ei johda kenenkään iankaikkiseen kadotukseen, vaan tuomiolla Jumala palkitsee uskovia heidän vaelluksestaan maan päällä. (Luuk. 14:14, 1. Kor. 3:11-15, 2. Kor. 5:10)
 • Enkelit: Kaikki enkelit, sekä pyhät että langenneet, ovat Jumalan luomia, persoonallisia olentoja. Saatana on langennut enkeli, jonka Jumala alunperin loi hyväksi, mutta joka lankesi omasta valinnastaan. (1. Piet. 1:12, Luuk. 8:28-33, Luuk. 10:18, Kol. 1:16)

Tapahtumat

Kesäpäivät 2 - 4.8.2019
Tärkeä tiedotus
Palautteet Suviseminaarista
Suviseminaarin ohjelma 29.6.-1.7.2018
12. Suviseminaari 29.6.-1.7.2018